логотип
ҚР, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ., 20
+7 / 7172 / 27-77-19  info@qgeo.kz

+7 / 7172 / 27-77-19

Гидрографические работы

Гидрографиялық жұмыстар


Батиметриялық түсірілім - бұл зерттеу аймағындағы су қоймаларының тереңдігі туралы мәліметтерді жинау процесі


Ол қажетті бағдарламалық жасақтамамен қашықтықты өлшеу әдісімен акустикалық, импульстік жүйеге негізделген, сондай-ақ жүзу құралдарымен жабдықталған бір сәулелі және кең жолақты эхолоттар болып табылатын арнайы техникалық құралдардың көмегімен орындалады. Батиметриялық түсіру нәтижелері түбінің рельефін талдау, түптік шөгінділерді анықтау, тереңдік карталарын жасау немесе қолданбалы мәселелерді шешу үшін пайдаланылуы мүмкін тереңдіктердің кеңістіктік таралуы туралы ақпаратты қамтитын геореференциалданған деректер массиві болып табылады.

Су нысандарын картографиялық қамтамасыз ету су нысандарын ұтымды пайдалану және қорғау саласындағы қоғамдық мүдделерді реттеу, сондай-ақ су тасқыны, сел және басқа да қауіпті су салдарлары кезіндегі төтенше жағдайлардан аумақтарды қорғау үшін негізгі шаралардың бірі болып табылады.


Материалдарды жинау және талдау - бұл жұмыс жобасын құру үшін қажет жұмыстар кешені

Келесі жұмыс түрлерінен тұрады:
 • Материалдарды сұрау (өткен жылдардағы каталогтар мен карталар);  
 • Нысандардың зерделенуі (орналасуы, физикалық-географиялық жағдайлары);
 • Координаттар жүйесін таңдау (координаттардың шартты жүйесі, жергілікті, КЖ-42, WGS - 84);
 • Түсіру масштабын таңдау.

Дала жұмыстары-бұл тікелей су айдынында (теңіз, көл, өзен, су қоймасы) орындалатын жұмыстар кешені

Келесі жұмыс түрлерінен тұрады:
 • Түсіру негіздемесін жасау (бекеттерді салу, координаталарды анықтау, нивелирлеу);
 • Эхолоттың көмегімен су қоймасын түсіру;
 • Жағалау аймағын тахеометриялық түсіру (егжей-тегжейлі жоспарлау үшін, су басқан жерлерді зерттеу);
 • Су кемерін анықтау (кез келген бассейннің су бетінің (өзендердің немесе су айдынының) құрлық бетімен қиылысу сызығын анықтау);

Камералдық жұмыстар - бұл далалық өлшеулерді өңдеу бойынша жұмыстар кешені

Келесі жұмыс түрлерінен тұрады:
 • БҚ мамандандырылған батиметриялық түсірілімде өңдеу;
 • Төменгі рельефтің үш өлшемді модельдерін жасау;
 • Батиметриялық карталар жасау;
 • Жағалау аймағының тахеометрлік түсірілімін өңдеу; * Егжей-тегжейлі талдау үшін тахеометрлік түсірілімді батиметриялық түсірілімге салу;
 • Орындалған жұмыстар туралы техникалық есеп жазу.

Техникалық жабдықтау

Жұмыстарды орындау үшін жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы мақсаттағы меншікті техника бар
 • БҚ Мамандандырылған Эхолот - 4 бірлік;
 • Батпақ айдағыш - 2 бірлік;
 • Су скутері - 4 бірлік;
 • Моторы бар үрлемелі қайықтар - 4 бірлік.
© 2023 «Ұлттық геодезия және кеңістіктік ақпарат орталығы» РМК | Барлық құқықтар қорғалған. | arctika.kz

Онлайн-магазин тематических карт